Top

Brig

let's talk green logoAmser Siarad

Sut gallwn ni wella Llesiant lleol?

 

 

 PSB LogoRydym am glywed eich barn ar Gynllun Llesiant drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y Fro.  

 

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnwys uwch weithwyr o wahanol sefydliadau cyhoeddus megis y Cyngor, y Gwasanaeth Tân a’r Bwrdd Iechyd ac mae ein Cynllun Llesiant drafft yn nodi’r hyn rydym yn bwriadu ei wneud yn ystod y pum mlynedd nesaf.

 

 

Cynllun Llesiant 

Rydym wedi defnyddio ein asesiad o lesiant yn y Fro ynghyd â'r hyn sydd bwysicaf i chi er mwyn llunio ein Cynllun Llesiant drafft. Rydym wedi nodi pedwar Amcan Llesiant i wella bywyd yn y Fro sef:

  • Galluogi pobl i gyfranogi, cymryd rhan yn eu cymundeau lleol a siapio gwasanaethau lleol;
  • Lleihau tlodi a mynd i'r afeal ag anghydraddoldeb sydd ynghlwm ag amddifadedd;
  • Rhoi'r dechrau gorau posib ar fywyd i blant; a 
  • Diogelu, gwella a gwerthfawrogi ein hamgylchedd

 

Dweud eich dweud 

Rydym am i chi ddweud wrthym ni a ydym wedi nodi’r Amcanion Llesiant a’r Camau Gweithredu cywir i wella llesiant yn y Fro, felly mae'n amser siarad!

 

Gallwch gymryd rhan trwy:

  • Siarad â’n tîm a fydd wrth law o dan y faner amser siarad; neu
  • Cwblhau ein harolwg (yn dod yn fuan)
  • gadw golwg am fwy o wybodaeth ar ein cyfryngau cymdeithasol 

Byddem ni’n croesawu eich barn ar y Cynllun yn ysgrifenedig. Gallwch e-bostio:

 

 

 

 

Ein Bro-Ein Dyfodol - Cynllun Llesiant drafft Bro Morgannwg

 

 

 

Dewch i siarad â ni yn y digwyddiadau hyn

 

  • Ffair Swyddi Cymunedau yn Gyntaf Y Barri, Canolfan Gelfyddydau’r Memo, Y Barri – Dydd Gwener 6 Hydref
  • Y Ffair Wirfoddoli Fawr, Canolfan Gelfyddydau’r Memo, Y Barri – Dydd Iau 12 Hydref

Byddwn ar grwydr yn y Fro, felly cadwch olwg am ddyddiadau pellach!     

 

 

Cynllun Ardal Caerdydd a Bro Morgannwg ar gyfer Anghenion Gofal a Chymorth

 

Ynghyd â’r gwaith i ddatblygu'r Cynllun Llesiant drafft, mae Cynllun Ardal yn cael ei ddatblygu gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (BPRh) ledled Caerdydd a'r Fro. Mae hyn yn nodi sut bydd y BPRh yn gweithio i hybu llesiant y bobl hynny y mae angen gofal a chymorth arnynt, yn ogystal â darparwyr gofal. Byddwn yn gweithio gyda’r BPRh i sicrhau ein bod yn casglu barn ar y ddau gynllun.

 

 

 

 

Rhannu Hoffi