Top

Brig

Cynllun Gwella Parthau Agored Gogledd Penarth

Mae’r Cyngor yn cyflwyno cynnig i wella ac uwchraddio pedwar parth agored yng ngogledd Penarth

 

Cefndir

Mae’r Cyngor wedi derbyn cyllid Adran 106 ar y cyd â datblygwr Penarth Heights, ac mae’n cynnig defnyddio cyfran ohono i uwchraddio a harddu parthau agored yn yr ardal. Y parthau dan ystyriaeth yw:

 

  • Parth Agored Y Dingle, Windsor Road;
  • Parth Agored Plassey Square;
  • Parth Agored Paget Road; a
  • Tir Hamdden Cogan

 

Canlyniadau

Mae'r adroddiad ymgynghoriad yn dadansoddi'r ymatebion i'r ymgynghoriad.

 

 

Newyddion Diweddaraf

Plannu coed a blodau gwyllt i orffen uwchraddio Sgwâr Plassey
Medi 2017

Bydd gwaith i blannu coed a blodau gwyllt o amgylch y Sgwâr yn cychwyn dros yr ywthnosau nesaf. Yn dilyn adborth a gafwyd yn ystod yr ymgynghoriad, bydd y coed a blennir yn bennaf yn ffurfio lôn goed ar hyd Harbour View Road i’w diffinio ond heb rwystro’r olygfa o’r parc o dai cyfagos, o amgylch y Sgwâr. 

 

 

 

Plassey Square Play AreaMae gwaith i adnewyddu parciau Penarth yn parhau, gydag ardaloedd chwarae ar eu newydd wedd yn Sgwâr Plassey a Cwrt y Vil am agor erbyn y Pasg. 
 Mawrth 2017

Neilltuwyd £600,000 i wella parciau Gogledd Penarth mewn cynllun fydd hefyd yn cynnwys gwella ardal chwarae Paget Road, parc sglefrio Tir Hamdden Cogan a Pharc Dingle. Mae gwaith ychwanegol i adnewyddu ardal chwarae Llwybr Y Clogwyn hefyd yn mynd rhagddo. Darllen yr erthygl cyfan.

 

 

 

 

Cyswllt

Os hoffech chi mwy o wybodaeth am y prosiect yma mae croeso i chi cysylltu â ni.

 

 

Rhannu Hoffi