Top

Brig

Cyfleusterau Cymunedol y Rhws 

Ymgynghoriad ar sut i ddyrannu cyllid adran 106 ar gyfer cyfleusterau cymunedol yn Y Rhws 

 

rhoose-skate-park

 

Cefndir

Fel rhan o’r ceisiadau cynllunio, sicrhaodd y Cyngor gyfraniadau Adran 106 ar gyfer cyfleusterau cymunedol gan Taylor Wimpey ar gyfer dau ddatblygiad newydd yn Y Rhws. Sef: 

Mae'r cytundebau yn amlinellu'n gyfreithiol beth y gellir defnyddio'r arian ar ei gyfer.

Dweud eich dweud

Mae'r ymgynghoriad yma wedi cau. Fe fydd yr adroddiad  ymgynghoriad yn cael ei gyhoeddi ar y tudalen hwn yn fuan.

  

Cysylltwch â

Charlotte Pugh, Uwch Gynllunydd - cyfrifol am gyllid Adran 106.

 

Rhannu Hoffi