Top

Brig

Cyfleusterau Cymunedol y Rhws 

Ymgynghoriad ar sut i ddyrannu cyllid adran 106 ar gyfer cyfleusterau cymunedol yn Y Rhws 

 

rhoose-skate-park

 

Cefndir

Fel rhan o’r ceisiadau cynllunio, sicrhaodd y Cyngor gyfraniadau Adran 106 ar gyfer cyfleusterau cymunedol gan Taylor Wimpey ar gyfer dau ddatblygiad newydd yn Y Rhws. Sef: 

Mae'r cytundebau yn amlinellu'n gyfreithiol beth y gellir defnyddio'r arian ar ei gyfer.

Dweud eich dweud

Gallwch ddweud eich dweud drwy:

 

Bydd sesiwn galw i mewn hefyd yn digwydd yn ystod y cyfnod ymgynghori, mwy o fanylion i'w dilyn.

 

  

Cysylltwch â

Charlotte Pugh, Uwch Gynllunydd - cyfrifol am gyllid Adran 106.

 • RHADBOST RTGU-JGBH-YYJZ

  Ymgynghori

  Cyngor Bro Morgannwg
  Swyddfeydd Dinesig
  Heol Holton
  Y Barri
  CF63 4RU 

 

Rhannu Hoffi