Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant   

Holiadur i Rieni a Gofalwyr 

Cyfle i ennill gwobr AM DDIM

 

Roedd yr arolwg hwn ar gyfer rhieni neu’n ofalwyr gyda phlentyn rhwng 0-18 mlwydd oed, neu os oeddech yn feichiog. Roedd cyfle i ennill gwerth £100 o dalebau'r stryd fawr. Wrth gwblhau’r arolwg hwn, rydych yn ein helpu i wella’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu ar eich cyfer.

 

Cefndir

Wnaeth Cyngor Bro Morgannwg cynnal Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant i gwrdd â'i ddyletswyddau o dan Ddeddf Gofal Plant 2006. Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol i sicrhau bod digon o ofal plant i alluogi rhieni i weithio neu ymgymryd ag addysg neu hyfforddiant i alluogi nhw i weithio. 

 

Mae rhaid cynnal asesiad digonolrwydd llawn bob pum mlynedd gyda diweddariadau blynyddol i nodi sut y mae awdurdodau lleol yn ymateb i'r canfyddiadau eu hasesiadau digonolrwydd gofal plant a gweithio i gwrdd â'r ddyletswydd digonolrwydd.

 

 

Roedd yr ymgynhoriad wedi cael ei gynnal rhwng dydd Iau 1 Medi i ddydd Gwener 14 Hydref.  

 

Diolch i'r rai ohonoch chi a wnaeth ymateb i'r arolwg hwn. Nor yr arolwg oedd asesu gofal plant yn y Fro. Bydd yr ymatebion yn helpu ni i wella’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu ar eich cyfer.

 

Children and Young People's Partnership logo

ValeFISRGBweb-Cropped-224x102