Top

Brig

Gerddi Gladstone gladstone_gardens

Ymgynghoriad i wella Gerddi Gladstone uchaf ac isaf

 

Cefndir

Mae Gerddi Gladstone yn barc poblogaidd wedi'i leoli yn agos at ganol y dref yn y Barri. Mae'n cynnwys gerddi 'isaf' ac 'uchaf' sy'n cael eu gwanhau gan Ffordd Buttrills. Dros y blynyddoedd diwethaf mae'r parc wedi gweld gostyngiad yn ei ansawdd ac mae Cyngor Bro Morgannwg yn awyddus i uwchraddio'r parc ac wedi canfod cyllid ar gyfer ei wella.

 

Roeddwn wedi gofyn i drigolion i rannu eu barn ar sut gallwn wella'r Gerddi Gladstone a beth fydd eu blaenoriaethau ar gyfer y parc. Bydd hwn yn ein helpu i benderfynu'r ffordd gorau i ddyrannu'r cyllid er mwyn bodloni dymuniadau'r cyhoedd sy'n defnyddio Gerddi Gladstone.

 

Gwelliannau

Diolch i bawb a wnaeth cymryd rhan yn yr ymgynghoriad. Mae'r cam olaf i wella'r parc wedi dechrau ac yn cynnwys gosod rheiliau newydd, llwybrau troed a gwella’r mynediad i'r gerddi, yn ogystal â glanhau'r pwll a phlannu bylbiau gwanwyn a choed ychwanegol. Mae'r tudalennoedd isod yn dangos y gwaith hyd yn hyn.

 

Gerddi Gladstone i ffynny'r Hydref hwn

 

Gerddi gladstone wedi’u trawsnewid i’r ardal hamdden awyr agored fwyaf yn y du 

 

Cam olaf gwelliannau Gerddi Gladstone 

 

Os oes gennych cwestiynau ynglyn a'r prosict yma, cyslltwch â: