Top

Brig

Parc Jenner

Ymgynghori ar ddefnyddiau dyfodol y Stadiwm ac adeiladau'r Clwb ym Mharc Jenner

 

Cefndir

Mae'r Cyngor wedi buddsoddi dros £500,000 mewn nifer o welliannau ym Mharc Jenner. Nod y gwaith yma oedd cynyddu'r nifer o bobl sy'n defnyddio'r stadiwm ac i greu cyfleoedd incwm er mwyn cyfrannu at y costau cynhaliaeth, mae'n cynnwys gosod arwyneb chwarae artiffisial 3G ac adnewyddu Swît Jenner yn y clwb. I annog athletau byddwn hefyd yn uwchraddio'r cyfleusterau athletau gweddill.

 

Y cam nesaf yw darganfod sut gall yr hen far ac ale sgitls yn yr adeilad clwb cael eu defnyddio yn y dyfodol gan y gymuned.

 

Mae gweledigaeth y Cyngor ar gyfer y Stadiwm yn un ar gyfer cyfleuster chwaraeon o ansawdd uchel sydd yn hunan-ariannu ac yn amwynder cymdeithasol y gallwn i gyd fod yn falch ohono, lle gall defnyddwyr o wahanol alluoedd ac oedrannau cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau a digwyddiadau. 

 

 

Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau. Bydd yr ymatebion yn cael eu hystyried cyn gwneud penderfyniad ar y cam nesaf i adnewyddu'r clwb. 

 

Cyswllt

Os hoffech mwy o wybodaeth ynglŷn â'r ymgynghoriad hwn, mae croeso i chi gysylltu â ni.