Top

Brig

Ymgynghoriad Bodlonrwydd Canolfannau Hamdden 2016 

Step classYmgynghoriad i helpu gwella gwasanaethau canolfannau hamdden yn y Fro.

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg, mewn partneriaeth â Legacy Leisure, yn gyfrifol am chwe chanolfan hamdden sy'n gweithredu yn y Fro. 

 

Er mwyn gwella'r gwasanaethau y mae'r canolfannau hamdden ym Mro Morgannwg yn eu darparu, mae'r Cyngor yn gofyn i aelodau o'r cyhoedd sy'n defnyddio'r cyfleusterau i gwblhau arolwg. 

 

Nod yr arolwg hwn yw i:

  • nodi meysydd allweddol sydd angen eu gwella o fewn canolfannau hamdden
  • adnabod y cyfleusterau a ddefnyddir yn fwyaf aml

Bydd y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio gan y Cyngor i wneud cais am gyllid i wella ein gwasanaethau hamdden. 

 

Mae'r ymgynghoriad hon nawr ar gau. Mae'r awdurdod yn ddiolchgar i bawb a roddodd yr amser i llenwi yr arolwg ac i’r sawl a roddodd eu barn inni.

  

I fwcio dosbarthiadau a chael rhagor o wybodaeth am wasanaethau ganolfan hamdden yn y Fro ewch i'r wefan: www.leisurecentre.com 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â:

  • consultation@valeofglamorgan.gov.uk