Top

Brig

Catch the Bus Week 2016Arolwg Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae Tîm Cludo Teithwyr Cyngor Bro Morgannwg wedi cynhyrchu arolwg barn i gasglu adborth trigolion y Fro ar wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus leol.

 

Mae’r arolwg yn holi am bob dim, o ba mor ddibynadwy a hygyrch yw’r gwasanaethau, i ba mor ddiogel mae pobl yn teimlo pan maent yn teithio ar wasanaeth bws neu drên lleol.

Bydd casgliadau’r arolwg yn cael eu defnyddio i hysbysu’r tîm am farn trigolion Bro Morgannwg ar y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus gyfredol.

Bydd nifer o wasanaethau bws lleol sy’n cael eu cefnogi’n ariannol yn mynd allan i dendr ar ddiwedd y flwyddyn. Gallai eich barn chi ar y sefyllfa gyfredol ddylanwadu ar ba ffurf fydd ar y gwasanaethau hyn erbyn mis Ebrill 2017.


Dweud eich dweud

Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau ac mae'r ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael eu hystyried. Diolch i'r rai ohonoch chi a wnaeth ymateb i'r arolwg. 

 

 

Rhannu Hoffi