Top

Brig

Arolwg barn cyhoeddus Cyngor Bro Morgannwg

Pob dwy flynedd mae Cyngor Bro Morgannwg yn cynnal ei ymgynghoriad mwyaf cynhwysfawr - yr arolwg barn cyhoeddus.

 

Mae'r Cyngor yn comisiynu asiantaeth ymchwil farchnad annibynnol i arolygu lleiafswm o fil o drigolion y Fro i archwilio sut mae pobl y Fro'n gwerthfawrogi'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu.

 

Cynhelir yr arolwg trwy ddefnyddio sampl cynrychioladol o drigolion y Fro, felly mae'n casglu'r wybodaeth fwyaf cywir i ni am farn ein trigolion ar yr hyn rydyn ni'n ei wneud.

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i ymateb i farn ein trigolion. Dyna pam bod uwch swyddogion ac aelodau etholedig yn cydweithio'n agos i ddatblygu cynlluniau gweithredu i ddiwallu unrhyw feysydd lle mae'r trigolion yn anfodlon ar yr hyn rydyn ni'n ei wneud.

 

Addroddiad Arolwg Barn Cyhoeddus 2016

 

Nodwch fod yr adroddiad hwn yn cynnwys crynodeb gweithredol.

 

Rhannu Hoffi