Top

Brig

Gyrfaoedd a Hyfforddiant

Yng Nghyngor Bro Morgannwg, mae ein hymrwymiad i wasanaethau o safon uchel yn golygu bod arnom angen pobl ddawnus, ymroddedig

 

Rydyn ni yn ein tro yn cynnig: 

  • diwylliant gwaith blaengar a chefnogol; 
  • ystod eang o gyfleoedd gyrfa a swyddi;
  • trefniadau gwaith hyblyg;
  • polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd;
  • cyflogau a buddion cystadleuol.

Cofrestru ar gyfer Vale Connect 

Cofrestru ar gyfer Vale Connect a derbyn diweddariadau am swyddi drwy e-bost:Mae angen cyfeiriad ebost

Please enter a valid email address
Jobs-under-a-magnifying-glass

Swyddi Gwag

Gweld y swyddi gwag diweddaraf yn y Cyngor. Gallwch chi ymgeisio am nifer o swyddi ar-lein bellach.

 

Swyddi Gwag Cyfredol  

 

 

 

 

Swyddi, Hyfforddiant a Gyrfaoedd 

Cyngor a chefnogaeth i bobl sy’n chwilio am swydd. Mae chwilio am waith yn gallu cymryd llawer o amser ac ymdrech. Gall fod yn anodd ac achosi straen. 

 

Cefnogaeth ar gyfer Swyddi, Hyfforddiant a Gyrfaoedd

Recriwtio Diogelach

Gweithio gyda phlant a / neu oedolion bregus. 

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i amddiffyn a diogelu plant a’u llesiant, ac felly hefyd oedolion bregus. Os ydych chi’n ymgeisio i weithio gyda phlant a/neu oedolion bregus, darllenwch yr isod. Mae hyn yn cynnwys gweithwyr, gwirfoddolwyr, gweithwyr asiantau, myfyrwyr a chontractwyr. 

 

Polisi Recriwtio Diogelach 

Adsefydlu Troseddwyr 

Mae’r cyngor wedi ymrwymo i weithredu Deddf Adsefydlu Troseddwyr ac ni fydd yn gwahaniaethu’n annheg yn achos unrhyw ddatgeliad ar sail euogfarn neu wybodaeth arall a ddatgelir. Ceir gwybodaeth bellach am ddatganiad polisi’r Cyngor yma: 

 

Datganiad Polisi ar Recriwtio 

 

Anabledd a Chyflogaeth

Rydyn ni wedi ymrwymo i gyflogi gweithlu sy’n cynrychioli’r gymuned rydyn ni’n ei gwasanaethu, drwy gynyddu nifer y bobl ag anabledd rydyn ni’n eu cyflogi, eu cadw yn eu swyddi a datblygu eu gyrfa. 

 

Anabledd  a Chyflogaeth 

Cynhalwyr sy’n Gweithio 

Mae ein polisi cynhalwyr yn cynnwys nifer o fuddion i weithwyr, yn amodol ar yr amgylchiadau personol.

 

Cynhalwyr sy'n gweithio 

 

Pencampwr Amrywiaeth Stonewall Cymru

Mae modd i chi weld ein Canllaw Dechrau arni ar wefan Stonewall Cymru. 

 

Dechrau allan