Top

Brig

Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus 

Rydym wedi creu gorchmynion er mwyn mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol mewn mannau cyhoeddus penodedig ar draws Bro Morgannwg. 

 

Nid yw Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus yn gwahardd yfed alcohol mewn mannau cyhoeddus, ond mae’n ei wneud yn drosedd i barhau i yfed alcohol pan fydd swyddog yr heddlu, neu berson(au) awdurdodedig yn gofyn i'r person i stopio. Mae’r cosbau'n cynnwys:

  • meddiannu a gwaredu’r alcohol; 
  • cyflwyno hysbysiad cosb sefydlog; neu
  • erlyn

Map o orchmynion amddiffyn mannau cyhoeddus 

 

Sylwer y caiff safleoedd trwyddedig neu ddigwyddiadau gyda hysbysiad digwyddiad dros dro yn yr ardaloedd hyn eu heithrio o'r gorchymyn.

  

Rhannu Hoffi