Top

Brig

CYNGOR BRO MORGANNWG

 

ADRAN 76, DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972

 

CAIS I NEWID ENW CYNGOR

 

RHODDIR trwy hyn hysbysiad i Gyngor Bro Morgannwg, yn dilyn cais oddi wrth Gyngor Cymunedol Llanfihangel i newid enw'r Cyngor i Gyngor Cymunedol Llanfihangel-y-pwll a Lecwydd, ystyried y cais ar 29 Ebrill 2015 a phenderfynu:

 

“Cymeradwyo newid enw Cyngor Cymuned Llanfihangel i Gyngor Cymunedol Llanfihangel-y-pwll a Lecwydd yn dod yn weithredol ar unwaith.”

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Mr. J Wyatt, Rheolwr Gweithredol, Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri, CF63 4RU (Ffôn: 01446 709408).

 

 

Siân Davies

Rheolwr Gyfarwyddwr

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

Rhannu Hoffi