Top

Brig

Cyngor Bro Morgannwg

 

Adran 76, Deddf Llywodraeth Leol 1972

 

Cais i Newid Enw Cyngor

 

Rhoddir RHYBUDD drwy hyn i gais gael ei dderbyn oddi wrth Gyngor Cymuned y Sili i newid enw'r cyngor i Gyngor Cymuned Sili a Larnog, ystyriwyd y cais gan Gyngor Bro Morgannwg ar 26 Medi, 2012, a benderfynodd:

 

Y dylid cadarnhau'r newid mewn enw o Gyngor Cymuned Sili i Gyngor Cymuned Sili i Larnog ar unwaith.

 

Sian Davies

Rheolwr Gyfarwyddwr

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

I gael gwybod mwy cysylltwch â Mr. J. Wyatt, Rheolwr Gweithredol (Gwasanaethau Democrataidd), Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri, CF63 4RU (Ffôn 01446 709408)