Top

Brig

 

Telerau ac amodau llogi lleoliad

 

Mi fydd y manylion llawn yn y cytundeb llogi.  Mae’n rhaid i’r cwmni lofnodi’r cytundeb cyn dechrau ffilmio.  Mae hefyd angen syniad bras o’r stori neu gopi o’r sgript ar y cyngor cyn llunio’r cytundeb.

 

YswiriantDr Who (BBC)

Mae’n rhaid i gwmnïau sy’n gweithio mewn llefydd cyhoeddus sy'n perthyn i’r Cyngor, neu sy’n cael eu rheoli gan y Cyngor, fod ag yswiriant atebolrwydd cyhoeddus o £5,000,000 neu fwy yn berthnasol i un ddamwain, neu gyfres o ddamweiniau, sy’n deillio o’r ffilmio. Rhaid dangos y polisi (polisïau) cyn dechrau ffilmio. Rhaid dangos tystiolaeth eich bod wedi talu’r yswiriant yn llawn, er mwyn sicrhau fod yr yswiriant yn llawn a’n ddilys. Mae’r manylion llawn yn y cytundeb.

 

Asesiad risg

Mae’n rhaid i’r cwmni gynnal asesiad risg llawn. Rhaid darparu copïau cyn dechrau ffilmio.

 

Gweithgareddau peryglus

Os oes yna weithgareddau peryglus – er enghraifft saethu, tân – cyfrifoldeb y cwmni yw rhybuddio Heddlu’r De.

 

Arfordir

Os oes gweithgareddau ar y môr neu ar lan y môr, cyfrifoldeb y cwmni yw cysylltu â gwylwyr y Glannau ar 01792 366534.

 

Blaendal

Efallai bydd y Cyngor yn gofyn am flaendal yn erbyn niwed neu gostau na chafodd eu rhagweld. Nid oes angen blaendal am weithgareddau ar y ffyrdd.

 

Gweithgareddau ar y ffyrdd

Mae angen caniatâd y Cyngor ar gyfer gweithgareddau sy’n cau ffyrdd, neu sy’n mynd i amharu ar lif y traffig.  Mae angen talu am hyn. Cysylltwch â’r Cyngor am fanylion.

 

Mae’n rhaid cael caniatâd Heddlu’r De cyn ffilmio ar y priffyrdd. Cysylltwch â’r Cyngor yn gyntaf am fanylion.