Top

Brig

Manylion cyswllt ar gyfer ffilmio

 

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ac am ffilmio ar eiddo nad sydd yn y rhestr isod

 

Alison Cummins

Rheolwr Cyfathrebu

Rhif ffôn: 01446 709825
E-bost: acummins@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dyffryn House and Gardens

 

Ffilmio yn Dyffryn

Gerry Donovan

Rheolwr

Rhif ffôn: 029 2059 0803

E-bost: gfdonovan@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Ffilmio ar eiddo'r Cyngor ar draethau a'r arfordir, gan gynnwys Pier Penarth

Rhif ffôn: 01446 700111

E-bost: visible@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Ffilmio ar y ffyrdd; ffilmio a pharcio yn y meysydd parcio

Andrew Loosemore

Rheolwr Cynnal Priffyrdd 

Rhif ffôn: 01446 700111

E-bost: c1v@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Ffilmio ym Mharc Cosmeston a Phorthceri

Steve Latham

Rheolwr parciau a thir comin

Rhif ffôn: 029 2070 1678

E-bost: slatham@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Ffilmio ym mhentref canoloesol Cosmeston

Nick Coles

Rheolwr y pentref

Rhif ffôn: 029 2070 9141

 

 

Ffilmio ym mharciau'r cyngor

Phil Beaman

Rheolwr parciau a chynnal tiroedd

Rhif ffôn: 01446 709529

E-bost: c1v@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Ffilmio mewn lleoliadau diwydiannol

Uned datblygu economaidd

Rhif ffôn: 01446 724336

E-bost: invest@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Llety yn ystod ffilmio

Yr uned groeso

Rhif ffôn: 01446 709325

E-bost: tourism@valeofglamorgan.gov.uk