Top

Brig

Lleoliadau ffilmio

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn darpau llawer o leoliadau ffilmio, ac mi fydd nifer ohonyn nhw'n gyfarwydd i chi.

Ynys Y Barri

Ymhlith y lleoliadau mae:

  • Pier Penarth - o oes Fictoria
  • Ynys Y Barri - traddodiadol glan môr
  • Dyffryn - plasdy a gerddi ffurfiol arbennig o oed Edward. Pwll, ffynnon, gerddi ffurfiol, plasdy arbennig, perthi, muriau, gerddi muriol a llawer iawn mwy. Awyrgylch bendigedig o'r oesoedd a fu.  Porthceri - parc gwledig o 220 erw; coedwigoedd a glaswelltir yn arwain at y môr gyda thraphont arbennig ac anferth
  •  - naw deg erw o lynnoedd, coetir a glaswelltir naturiol
  • Pentref canoloesol Cosmeston - yn y parc gwledig.  Pentref o'r bedwaredd ganrif ar ddeg, a godwyd ar safle pentref go iawn; adeiladau canoloesol, gerddi ac anifeiliaid sydd erbyn hyn yn brin iawn
  • Yr arfordir - traethau braf a chlogwyni brawychus
  • Parciau - digon o ddewis o bob math, o'r newydd i'r traddodiadol
  • Swyddfeydd y dociau, Y BarriNeuadd y dref, Y Barri - adeiladau dinesig awdurdodol o oes Victoria.  Mae gan swyddfeydd y dociau risiau ysblennydd ac ystafell gyfarfod draddodiadol fawreddog.
  • – hen a newydd.
  • Stadiwm pêl-droed – llain athletau a dau eisteddle gyda thoi.