Top

Brig

 

Ffioedd lleoliad

Mae’r costau’n amrywio, yn ôl y lleoliad a’r cyfleusterau sydd eu hangen arnoch chi.Sarah Jane ar antur yn y Fro (BBC)

 

Rydym yn gofyn i chi dalu am y gwaith o baratoi trwydded ffilmio.

 

Mae Adran y Priffyrdd yn gofyn am daliad am ffilmio ar ffyrdd y Fro.

 

Mae angen talu cyn dechrau ffilmio.  Mae gan y cyngor yr hawl i ofyn i chi dalu cost gohirio, er mwyn sicrhau nad yw arian y trethdalwyr yn cael ei wastraffu.

 

Nid oes raid talu:

  • am adroddiadau newyddion
  • cyfweliadau
  • os ydych yn fyfyriwr
  • os ydych yn elusen sy’n cynhyrchu ffilmiau i gefnogi’r achos.

Mi fydd y cyngor yn:

  • nodi’r holl fanylion er mwyn osgoi, cymaint â phosib, gwrthdaro gyda defnydd arall o’r lleoliad
  • gofyn i’r canolfannau ymwelwyr ddarparu gwybodaeth a chymorth, os yn bosibl ac yn berthnasol
  • darparu, os yn bosibl, digon o le i gerbydau barcio
  • defnyddio ein gwybodaeth leol i ddarparu pob cymorth posib i ddod o hyd i safle addas ar gyfer eich anghenion.