Top

Brig

Newyddion Ebrill 2016

Y Newyddion Diweddaraf o'r Cyngor

 

Y Cyngor yn cytuno ar Amcanion Gwella ar gyfer 2016-17 - Dydd Iau 28 Ebrill

Cytunwyd ar Gynllun Gwella Bro Morgannwg Rhan 1: Amcanion Gwella 2016-2017 mewn cyfarfod o'r Cyngor llawn ar 27 Ebrill

 

Maes Parcio Cliff Parade ar agor unwaith eto - Dydd Mercher 27 Ebrill

Mae maes parcio Cliff Parade ym Mhenarth nawr yn gwbl agored i'r cyhoedd, ar ôl i'r Cyngor symud y carafanau, a oedd wedi'u wersylla yno ers diwedd yr wythnos ddiwethaf, ymlaen.

 

Gŵyl Atomic Touch - Dydd Mercher 27 Ebrill

Daeth gŵyl Atomic Touch yn ôl i’r Barri eleni wrth i’r merched roi cynnig ar y gamp.

 

Teithwyr crwydrol yn cael eu symud o Faes Parcio Cliff Parade - Dydd Mawrth 26 Ebrill

Cafodd y tu cefn i faes parcio Cliff Parade ym Mhenarth ei gau i’r cyhoedd dydd Gwener 22 Mai yn dilyn sefydlu gwersyllfan o nifer o garafanau heb awdurdod.

 

Cyflwyno gwasanaeth llawr uchaf agored i Ynys y Barri - Dydd Llun 25 Ebrill

Ymunodd nifer o fasnachwyr lleol â thîm rheoli cyrchfannau Cyngor Bro Morgannwg heddiw i groesawu atyniad diweddaraf Ynys y Barri – gwasanaeth bws llawr uchaf agored.

 

Cadw’r Arfordir yn Lân - Dydd Llun 25 Ebrill

Mae pedwaredd Wythnos Glanhau’r Arfordir grŵp Cadwch Gymru’n Daclus yn cael ei chynnal rhwng 23 Ebrill ac 1 Mai 2016.

 

Y Cyngor yn gweithredu i symud teithwyr crwydrol o Faes Parcio ym Mhenarth - Dydd Gwener 22 Ebrill

Mae’r tu cefn i Faes Parcio Cliff Parade ym Mhenarth ar gau i’r cyhoedd ar hyn o bryd, yn dilyn sefydlu gwersyllfan heb awdurdod o nifer o garafanau.

 

Dathliad Bro Morgannwg Penblwydd 90 ei Mawrhydi - Dydd Iau 21 Ebrill

I ddathlu pen-blwydd y Frenhines yn 90 oed, bydd Ei Fawrhydi Tywysog Cymru yn gwahodd Ei Mawrhydi y Frenhines i gynnau’r Brif Ffagl ar 21 Ebrill yng Nghastell Windsor. 

 

Cymuned Saint Tathan – dweud eich dweud! - Dydd Mawrth 19 Ebrill

Mae tîm Cymunedau Gwledig Creadigol Cyngor Bro Morgannwg yn cydweithio â thrigolion, busnesau a rhanddalwyr Sain Tathan ar gynllun mapio’r gymuned.

 

Mainc Mêts i Ysgol Gynradd Llan-gan - Dydd Mawrth 19 Ebrill

Mae’n bleser gan Ysgol Gynradd Llan-gan ddatgan ei bod wedi derbyn Mainc Mêts newydd sbon wedi’i gwneud â llaw! 

 

Cadarnhau penderfyniad cynllunio Cyngor Bro Morgannwg - Dydd Mawrth 12 Ebrill

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi llwyddo i amddiffyn her yn yr Uchel Lys yn erbyn penderfyniad a wnaethpwyd gan ei bwyllgor cynllunio yn 2015.

 

Ymgynghoriad Gerddi Gladstone - Dydd Mercher 6 Ebrill 

Hoffai Cyngor Bro Morgannwg glywed barn ei drigolion ar wella un o erddi mwyaf poblogaidd y Barri.

 

Benthyciadau di-log i wella tai - Dydd Mawrth 5 Ebrill

Gall perchnogion tai ledled Bro Morgannwg fanteisio ar y cyfle i gael benthyciad di-log i gynorthwyo â chost gwella eu tai bellach.