Top

Brig

Gŵyl Atomic Touch

27 Ebrill 2016 

Daeth gŵyl Atomic Touch yn ôl i’r Barri eleni wrth i’r merched roi cynnig ar y gamp.

Atomic Touch 1
Dydd Mercher 20 Ebrill, ymgasglodd criw o ferched o flwyddyn 5, 6 a 7 ysgolion cynradd lleol yng Nghanolfan Hamdden Holm View i roi cynnig ar chwarae Atomic Touch.

 

Gêm gyflym sy’n cynnwys elfennau tebyg i rygbi cyffwrdd, pêl-rwyd a ffrisbi eithaf yw Atomic Touch. Cafodd ei dyfeisio fel modd o annog mwy o blant i chwarae rygbi cyffwrdd.


Aeth 80 o ferched i’r Ŵyl i gyd. Dechreuodd eu diwrnod â nifer o sesiynau sgiliau, ac fe gynhaliwyd cyfres o gêmau yn y prynhawn i brofi’r sgiliau rheiny. 

Atomic Touch 2
Dywedodd Sophie Wilkinson, Swyddog Pobl Ifanc Heini “Mae gŵyl Atomic Touch wedi bod yn ddigwyddiad gwych dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae’n rhoi cyfle i ferched lleol roi cynnig ar rygbi mewn awyrgylch hwyliog heb y pwysau o daclo a phasio’n ôl. Mae’r merched wedi cael diwrnod ardderchog heddiw, a gobeithio bydd nifer ohonyn nhw’n parhau i chwarae y tu hwnt i oriau’r ysgol.”

 

Gall unrhyw ferched sydd â diddordeb mewn chwarae rygbi cyffwrdd gysylltu â Chlwb Phoenix Touch, sy’n hyfforddi pob dydd Gwener, drwy e-bostio phoenixtouch@gmx.co.uk am wybodaeth bellach.