Top

Brig

Mainc Mêts i Ysgol Gynradd Llan-gan

19 Ebrill 2016

Mae’n bleser gan Ysgol Gynradd Llan-gan ddatgan ei bod wedi derbyn Mainc Mêts newydd sbon wedi’i gwneud â llaw! 

Daeth y Pasg yn gynnar i Ysgol Gynradd Llan-gan pan gyrhaeddodd Mainc Mêts newydd sbon ar gyfer yr iard chwarae. Comisiynwyd y fainc gan y Gwasanaeth Datblygu Celf a Chyngor Bro Morgannwg, gyda chyllid datblygu Adran 106. Saernïwyd hi gan yr artist Nicola Tucker ynghyd â disgyblion blwyddyn chwech yr ysgol.

Llanagan School Buddy Bench

 

Mae Nicola Tucker yn athrawes gymwys ac yn artist, ac mae hi wedi arddangos ei gwaith ar lwyfan rhyngwladol. Mae hi’n arbenigo mewn celf trawma a gwrthdaro, ac mae hi wedi teithio i nifer o wledydd yn archwilio’r thema. Mae hi wedi darparu cyngor arbenigol i wasanaethau celf Cyngor Bro Morgannwg i ddatblygu a chyflenwi gweithdai’n ymwneud â themâu bwlio, dadleoli, trawma, gwrthdaro ac yn enwedig gwaith prosiect ar yr Holocost.

 

Roedd y disgyblion wedi bod yn rhan o ddigwyddiad Diwrnod Coffa’r Holocost y Cyngor, mewn gweithdy i ystyried themâu sy’n gysylltiedig â chyfeillgarwch a phwysleisio pwysigrwydd mynd i’r afael ag ymddygiad negyddol a bwlio. Dywedodd Luke Chaeter, y Dirprwy Bennaeth, “Roedd yn brosiect gwych i’r plant weithio arno. Fe ddysgon nhw gryn dipyn yn y gweithdy, ac roedd hynny’n help gyda’n prosiect ysgol cyfredol.”

 

Mae’r fainc yn hirach nag arfer, a gall pump neu chwech o blant eistedd arni. Dyluniwyd hi gan Nicola a chrëwyd hi â llaw gan ei thechnegydd John Pezzack. Cafodd ei naddu a’i phaentio â dyluniadau’r plant, oedd yn cynrychioli heddwch, cariad a chyfeillgarwch ac fe’u trosglwyddwyd yn ddyluniadau ar gyfer y fainc gan yr artist. Cafodd y dyluniadau eu troi’n bosteri hefyd, ac arddangoswyd y fainc a’r posteri yn Oriel Celf Ganolog fel rhan o Ddigwyddiad Diwrnod Coffa’r Holocost 2016 Cyngor Bro Morgannwg.

 

Derbyniodd pob plentyn gopi o boster eu dyluniad nhw fel rhywbeth i gofio’r prosiect. Dywedodd Nicola, “Rydw i wedi mwynhau cydweithio â’r ysgol ar y prosiect hwn yn fawr. Roedd y plant yn frwdfrydig iawn, ac fe ddatblygon nhw syniadau dylunio gwych ar gyfer y fainc. Roedd yn gyfle unigryw iddyn nhw, ac roedd yn hyfryd gweld eu cyffro wrth iddynt weld eu syniadau’n dod yn fyw.”

 

Dywedodd Sue Price, y Pennaeth, “Roedd y plant wrth eu bodd ac yn edrych ymlaen yn fawr at weld y fainc orffenedig. Rhuthrodd pawb i eistedd arni ar unwaith. Mae’r gwaith gorffenedig yn arbennig. Bydd y broses o greu’r fainc yn gymynrodd barhaol i’r plant ac i’r ysgol fel ei gilydd.”