Top

Brig

Maes Parcio Cliff Parade ar agor unwaith eto

27 Ebrill 2016

Mae maes parcio Cliff Parade ym Mhenarth nawr yn gwbl agored i'r cyhoedd, ar ôl i'r Cyngor symud y carafanau, a oedd wedi'u wersylla yno ers diwedd yr wythnos ddiwethaf, ymlaen.

 

Mae'r gwaith glanhau hefyd wedi cwblhau er mwyn sicrhau nad oedd unrhyw sbwriel wedi'i adael ar y safle.


Hoffwn ddiolch i breswylwyr a'r cyhoedd am eu hamynedd, wrth inni ymgymryd â'r gweithdrefnau angenrheidiol i glirio'r maes parcio.