Top

Brig

Cyflwyno gwasanaeth bws llawr uchaf agored i Ynys y Barri

25 Ebrill 2016

Ymunodd nifer o fasnachwyr lleol â thîm rheoli cyrchfannau Cyngor Bro Morgannwg heddiw i groesawu atyniad diweddaraf Ynys y Barri – gwasanaeth bws llawr uchaf agored.

Barry Island bus launchBydd y gwasanaeth masnachol newydd, sy’n cael ei redeg gan Harton Coaches, yn cludo ymwelwyr rhwng canol tref y Barri, Glannau’r Barri, y Cnap ac wrth gwrs, Ynys y Barri. Bydd y gwasanaeth yn rhedeg ar benwythnosau a gwyliau’r banc gydol tymor yr haf o ddydd Llun 2 Mai ymlaen.

 

Dywedodd Emma Reed, Pennaeth Gwasanaethau Gweladwy a Thrafnidiaeth: “Mae Cyngor Bro Morgannwg wrth ei fodd i groesawu’r fenter fasnachol ddiweddaraf hon i Ynys y Barri.

 

“Bydd y gwasanaeth newydd B99 yn atyniad arall ar ben y rhai mae’r gyrchfan eisoes yn eu cynnig, ac mae’n ychwanegu at yr amryw fathau o drafnidiaeth gyhoeddus sy’n mynd i’r Ynys.

 

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at gydweithio â Harton Coaches yn yr un modd â’n holl ddarparwyr trafnidiaeth gyhoeddus, i’w helpu i ddatblygu a hyrwyddo eu gwasanaeth ymhellach.”Barry Isand bus launch 2

 

Dywedodd Mark Harris, Rheolwr Gyfarwyddwr Harton Coaches: “Roedd hi’n hanfodol i ni fanteisio ar y cyfle i ddod â bws llawr uchaf awyr agored yn ôl i Ynys y Barri. Bydd y B99 yn cynnig ffordd ddifyr ond ymarferol i deithio i’r Ynys, a bydd yn ddewis fforddiadwy i deuluoedd.

 

“Y farn gyffredinol yw bod y gyrchfan yn dod yn fwy poblogaidd nag erioed. Gobeithio bydd y gwasanaeth newydd yn fodd o ddenu mwy o ymwelwyr nag erioed i Ynys y Barri yn 2016.”

 

Yn 2015 daeth oddeutu 360,000 o ymwelwyr i Ynyd y Barri, gan greu gwerth £12.7 miliwn o fudd i’r economi leol.

 

Ceir amserlen y gwasanaeth newydd, ynghyd â’r holl ddewisiadau trafnidiaeth gyhoeddus eraill sydd ar gael i ymweld ag Ynys y Barri, ar wefan www.bromorgannwg.gov.uk.