Top

Brig

Dathliad Bro Morgannwg Penblwydd 90 ei Mawrhydi

 

Cyhoeddedig 21 Ebrill 2016

I ddathlu pen-blwydd y Frenhines yn 90 oed, bydd Ei Fawrhydi Tywysog Cymru yn gwahodd Ei Mawrhydi y Frenhines i gynnau’r Brif Ffagl ar 21 Ebrill yng Nghastell Windsor.

 

Wedi hyn, caiff nifer o ffaglau eu cynnau ar hyd y Long Walk ac yn Windsor Great Park, yn cynnwys un wrth y Copper Horse, yna caiff dros 2,200 o ffaglau eu cynnau drwy’r Deyrnas Unedig, Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw, tiriogaethau tramor y DU ac un o wledydd y Gymanwlad i ddathlu’r pen-blwydd hanesyddol hwn. 

Mae nifer o sefydliadau amrywiol yn cymryd rhan yn y gymuned leol drwy gynnau ffaglau, yn cynnwys Y Bont-faen a Llanilltud Fawr. Bydd y ffaglau ar frig y Pedwar Copa’n cael eu cynnau am 7.15pm a bydd yr holl ffaglau eraill wedi cael eu cynnau erbyn 8.30pm.

Lleolir ffagl Y Bont-faen ar Faes Athletau’r Clwb Rygbi. Bydd adloniant gan gorau lleol o 6pm ymlaen. Caiff y ffagl ei chynnau am 7.30pm. Bydd arddangosfa tân gwyllt a chyngerdd i gloi’r noson. 

Ffagl Llanilltud Fawr fydd un o’r rhai olaf i gael eu cynnau am 8.30pm. Drwy ganiatâd caredig Rosedew Farm, lleolir y ffagl 20m o lwybr yr arfordir. Bydd lle i barcio ger Acorn Camping a bydd angen i’r cyhoedd gerdded heibio i’r parc solar (tua 1,000m).

Mae croeso i’r cyhoedd yn y ddau ddigwyddiad.