Top

Brig

Cadw’r Arfordir yn Lân  

25 Ebrill 2016

Mae pedwaredd Wythnos Glanhau’r Arfordir grŵp Cadwch Gymru’n Daclus yn cael ei chynnal rhwng 23 Ebrill ac 1 Mai 2016.

 

Keeping the coast clean

I lansio wythnos pan gynhelir 14 sesiwn o lanhau traethau ym Mro Morgannwg, cynhaliwyd y sesiwn gyntaf ar draeth Swanbridge. Ymunodd tîm brwdfrydig o fyfyrwyr ifanc o The People Business Wales a Gweithgor Gwasanaethau Gweladwy’r Fro â thîm Cadwch Gymru’n Daclus wrth y dasg. 

 

Casglodd y tîm 13 sachaid o sbwriel ac un teiar. 

 

Dywedodd Vic Weaving o The People Business Wales: “Mae’r tîm sydd yma heddiw yn gweithio i ennill cymhwyster sy’n cwmpasu sawl maes allweddol, ac mae ymwybyddiaeth o’r amgylchedd yn eu plith. Roedd hi’n bwysig, felly, iddynt fod yn rhan o lanhau’r traeth er mwyn deall y difrod gall sbwriel ei wneud i arfordir Cymru.”

 

Mae Wythnos Glanhau’r Arfordir 2016 yn dilyn llwyddiant y tair ymgyrch flaenorol, pan gynhaliwyd dros 325 o ddigwyddiadau ar hyd arfordir Cymru. Bu bron i 8,000 o bobl wrthi’n glanhau, ac fe gasglwyd dros 6,700 sachaid o sbwriel.