Top

Brig

Cymuned Saint Tathan – dweud eich dweud!

16 Ebrill 2016

Mae tîm Cymunedau Gwledig Creadigol Cyngor Bro Morgannwg yn cydweithio â thrigolion, busnesau a rhanddalwyr Sain Tathan ar gynllun mapio’r gymuned.

 

Mae mapio cymunedau’n ffordd o ddod â chymuned at ei gilydd i graffu ar elfennau cadarnhaol eu cymdogaeth a cheisio datrys unrhyw broblemau sy’n codi. 

 

Rhan o’r broses yw dechrau sgwrs ymhlith y bobl am yr hyn sydd ganddynt eisoes o ran asedion cymdeithasol (grwpiau cymunedol, sefydliadau ac unigolion), asedion corfforol (e.e. canolfannau cymunedol, mannau agored a busnesau) a’r hyn sy’n wirioneddol bwysig i’r gymuned. 

 

Drwy gydweithio â’r gymuned yn Sain Tathan, mae Tîm Cymunedau Gwledig Creadigol  yn gobeithio datblygu’r asedion yn yr ardal a nodi cyfleoedd ar gyfer mentrau eraill yn y dyfodol. 

 

Bydd dwy sesiwn galw heibio’n cael eu cynnal yn y Gathering Place, Flemingston Road, Sain Tathan:

  • Dydd Llun 25 Ebrill 2016 – 9am tan 8pm
  • Dydd Mercher 27 Ebrill 2016 – 9am tan 8pm

Os na allwch chi gyrraedd y sesiynau yma ac fe hoffech fynegi eich barn, gallwch chi lenwi arolwg cymunedol Sain Tathan yma: www.surveymonkey.co.uk/r/StAthanSurvey. (Saesneg yn unig)