Top

Brig

Teithwyr crwydrol yn cael eu symud o Faes Parcio Cliff Parade

26 Ebrill 2016

Cafodd y tu cefn i faes parcio Cliff Parade ym Mhenarth ei gau i’r cyhoedd dydd Gwener 22 Ebrill yn dilyn sefydlu gwersyllfan o nifer o garafanau heb awdurdod.

 

Er y cyflwynwyd llythyron cais i’r preswylwyr i ofyn iddynt adael y maes parcio, ni wnaethant hynny. O ganlyniad, gwnaeth Cyngor Bro Morgannwg gais am wŷs gan lys barn a llwyddo, sy’n rhoi caniatâd iddo symud y teithwyr crwydrol oddi ar y safle.

 

Mae’r gorchymyn yn cael ei weithredu bellach, a bydd y maes parcio wedi’i wagio erbyn heno. Unwaith bydd yn wag, bydd y Cyngor yn anfon tîm i lanhau unrhyw lanast a adawyd yno, a’r bwriad yw y bydd y maes parcio’n medru cael ei ddefnyddio fel arfer fore dydd Mercher.