Top

Brig

Y Cyngor yn gweithredu i symud teithwyr crwydrol o Faes Parcio ym Mhenarth

 

22/04/2016

 

Cliff Parade Carpark Caravans

Mae’r tu cefn i Faes Parcio Cliff Parade ym Mhenarth ar gau i’r cyhoedd ar hyn o bryd, yn dilyn sefydlu gwersyllfan heb awdurdod o nifer o garafanau.

 

Mae’r Cyngor yn gweithio’n gyflym ac yn benodol i ddatrys y mater ac ailagor y maes parcio at ddefnydd y cyhoedd. Cynhaliwyd cyfarfod aml-asiantaeth prynhawn dydd Iau i drafod y mater a phenderfynu sut i weithredu.

 

Ar ôl cwrdd â’r preswylwyr, daeth yn eglur nad oedd materion lles penodol i’w hystyried, ac anfonwyd llythyr cyfreithiol i ofyn iddynt ymadael â’r maes parcio. Os na fydd y preswylwyr yn ymadael, caiff y gwaith papur perthnasol ei gyflwyno i lys barn wythnos nesaf i wneud cais iddynt gael eu symud.