Top

Brig

Llwyddiant safon uwch i'r Barri

 

18 Awst 2016

 

Roedd canlyniadau ysgolion y Barri yn well nag erioed, gyda 98% o ddisgyblion Ysgolion Cyfun y Barri a Bryn Hafren ac Ysgol Bro Morgannwg yn cael gradd A*- E Safon Uwch.

 

Roedd gan Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, ysgol Gyfun cyfrwng Cymraeg y Fro, gyfradd basio o 100% ar gyfer disgyblion Lefel A am yr ail flwyddyn yn olynol.

 
Roedd cynnydd o 21% yng nghyfradd basio Ysgol Gyfun Bryn Hafren, gyda 99% o’r 127 o ddisgyblion a safodd arholiadau Lefel A yn cael gradd A*-C.