Top

Brig

Llyfr i blant wedi'i ysgrifennu gan famau lleol nawr ar gael yn llyfrgell y Barri

 

15 Awst 2016 

 

Mae’r llyfr diweddaraf  i blant i’w gynhyrchu fel rhan o Broject Rhoi Teuluoedd yn Gyntaf Cyngor Bro Morgannwg a gafodd ei ganmol gan y Bardd y Brenin i Blant, Michael Morpurgo a’r actor Michael Sheen ar gael nawr yn Llyfrgell y Barri.

 

 The Wrong Story launch

 

Mae ‘The Wrong Story’ ar gael yn llyfrgell Y Barri ac yn adrodd hanes Jack, bachgen sy'n canfod ei fod yn y stori anghywir, a'i daith yn ôl i'r llyfr stori y mae'n dod ohono.

 
Ysgrifennwyd y llyfr hwn gan saith o rieni'r Barri oedd yn cymryd rhan yn y project a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

 
Daw ysbrydoliaeth yr hanes o ddarllen straeon traddodiadol i blant, a gweithiodd y grŵp gyda Mike Church, yr awdur a'r darlunydd Rachel Tudor Best i astudio sawl techneg ysgrifennu creadigol ac yna drafftio eu llyfr eu hunain o'r newydd.

 
Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Pan gafodd y project hwn sylw cenedlaethol y llynedd, roeddem yn benderfynol y dylai mwy o rieni yn y Barri gael y cyfle i feithrin sgiliau a hyder drwy ysgrifennu creadigol. 


“Roedd gan y grŵp cyfan ddiddordeb gwirioneddol mewn ysgrifennu creadigol ac roeddent eisiau creu rhywbeth a ellid ei drosglwyddo i’w plant yn y dyfodol. Gyda’i gilydd, maent wedi creu stori ddeniadol fydd yn dal sylw plant.

 
“Rwy’n gwybod bod pawb a oedd ynghlwm â’r gwaith yn teimlo’n falch iawn o fod wedi cymryd rhan, ac rwyf wrth fy modd yn eu gweld yn cael llwyddiant unwaith eto.”


Mae ‘The Wrong Story’ wedi’i gyhoeddi ac mae ar gael nawr yn Llyfrgell y Barri.  Mae ganddo ei rif ISDN ei hun ac fe fydd ar gael yn y Llyfrgell Brydeinig yn Llundain.