Top

Brig

Llyfrgell Gymunedol Gyntaf y Fro Wedi'i Sefydlu yn Sili 

 

02 Awst 2016 

 

Yr wythnos hon, mae rheolaeth Llyfrgell Sili wedi’i throsglwyddo’n ffurfiol i Ymddiriedolaeth Llyfrgelloedd Cymunedol Sili a Larnog, gan olygu mai dyma lyfrgell gymunedol gyntaf Bro Morgannwg.

 
Sully Library handover. July 26 2016 credit Morgan Norfolk

Mae'r trosglwyddiad llyfrgell cyntaf hwn yn ganlyniad i'r cyhoeddiad a wnaed yn ddiweddarach eleni bod Cyngor Bro Morgannwg yn trafod cymryd drosodd y llyfrgell leol mewn pum lleoliad gyda grwpiau cymunedol.


Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi clustnodi £100,000 i helpu i dalu am gostau sefydlu a gwelliannau i hen adeiladau. Yna, bydd yr ymddiriedolaeth yn derbyn cefnogaeth barhaus y Cyngor o ran TG, stociau llyfrau, adnoddau'r llyfrgell a chyngor proffesiynol. Am y tri mis diwethaf, mae gwirfoddolwyr yr ymddiriedolaeth wedi bod yn hyfforddi gyda staff llyfrgelloedd proffesiynol y Cyngor.


Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Trosglwyddo Llyfrgell Sili i’r gymuned yw canlyniad dwy flynedd o waith caled ar ran Cyngor Bro Morgannwg ac ymdrechion diflino gwirfoddolwyr lleol.


“Rwy'n falch iawn o weld rheolaeth y llyfrgell yn cael ei throsglwyddo i ymddiriedolaeth gymunedol sydd mor frwdfrydig a hyderus, sy'n awyddus iawn i ddatblygu'r llyfrgell i drigolion lleol.


“Dros y misoedd diwethaf, rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda'r ymddiriedolaeth i sicrhau bod pawb yn barod am y trosglwyddiad. Gan bod hynny wedi digwydd bellach, rwy’n gwybod bod gan yr ymddiriedolaeth fwriad i ehangu mynediad at wasanaethau’r llyfrgell ac yn ymgysylltu â thrigolion Sili a Larnog sy'n deall eu hanghenion."


Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli yn Llyfrgell Sili gysylltu â Richard Thomas yn sullylibrarytrust@gmail.com