Top

Brig

Pêl-droed yn fuddugol yn niwrnod hwyliog parc buddug


17 Awst 2016

 

Cynhaliodd Parc Buddug y Diwrnod Pêl-droed hwyliog Bro Morgannwg blynyddol yn ddiweddar, a mynychodd llawer o blant lleol y digwyddiad poblogaidd.

 Victoria Park Football Fun Day 2016

 

Ffurfiodd y gweithgaredd, a drefnwyd gan dîm Datblygu Chwaraeon Cyngor Bro Morgannwg ar y cyd â’r Adran Parciau, rhan o Gynllun Olympaidd y Fro, sy’n ysbrydoli trigolion lleol i gymryd rhan mewn cyfranogi mewn chwaraeon yn barhaus ac mae'n gobeithio annog pobl ifanc o bob oedran i fod yn fwy corfforol weithgar.  

 
Ceisiodd y sesiwn ddarparu cyfle i blant gymryd rhan mewn pêl-droed mewn amgylchedd hwyliog a phleserus, ac roedd yn cynnwys nifer o gemau pêl-droed hwyliog yn y bore, wedi'u dilyn gan dwrnamaint yn y prynhawn. Gan fod dros 60 o gyfranogwyr yn mynychu'r digwyddiad, arddangoswyd sgiliau pêl a gwaith tîm gwych - wedi'u hysbrydoli gan lwyddiant diweddar tîm cenedlaethol y dynion yn Ffrainc, a'r athletwyr sy'n cystadlu ar hyn o bryd yn y Gemau Olympaidd yn Rio – drwy gydol y dydd.


Er mwyn dysgu ragor am gyfranogi mewn chwaraeon ym Mro Morgannwg, ewch i www.valeofglamorgan.gov.uk/sportsandplay.