Top

Brig

Llongyfarch Ymgyrchwyr Sbwriel

 

02 Awst 2016

 Cllr John and Litter Champions

 

Mae Tasglu Gwasanaethau Gweledol y Cyngor, mewn partneriaeth â Cadwch Gymru'n Daclus, wedi cynnal bore cyflwyno ar gyfer Ymgyrchwyr Sbwriel ledled Bro Morgannwg.

 
Grŵp o wirfoddolwyr brwdfrydig Cadwch Gymru’n Daclus yw’r Ymgyrchwyr Sbwriel, sy’n rhoi o’u hamser i gadw’r ardal leol yn lân, drwy godi sbwriel.


Ymhlith y rhai a dderbyniodd wobrau roedd grwpiau Codi Sbwriel o’r Bont-faen, Coed Cwmtalwg, Sain Tathan, y Barri, Marina Penarth a Grŵp Sbwriel SCOPE.


Wrth eu llongyfarch am eu gwaith gwirfoddol anhygoel, ac am sicrhau fod y Fro yn aros yn daclus, dywedodd Cadeirydd Tasglu'r Gwasanaethau Gweledol, y Cyng. Gwyn John: “Rwy’n falch o gyflwyno’r tystysgrifau sy’n cydnabod gwaith caled parhaus, ymroddiad ac ysbryd cymunedol gwirioneddol yr Ymgyrchwyr Sbwriel.”


Os carech chi wneud eich rhan dros yr amgylchedd, beth am ddod yn Ymgyrchydd Sbwriel Cadwch Gymru’n Daclus?  Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn dibynnu ar waith caled, ewyllys da ac ymroddiad gwirfoddolwyr a thrwy ddod yn Ymgyrchydd Sbwriel gallwch newid ymddygiad y rheiny sy’n ymddwyn yn anghyfrifol a’u hysbrydoli nhw i ddilyn eich esiampl.


I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.keepwalestidy.org/tidy-towns/litterchampions.