Top

Brig

Cynghrair tennis lleol yn rhoi cyfle gwych i bobl chwarae

 

15 Awst 2016

 

Mae gan breswylwyr y Fro gyfle gwych i chwarae gemau tennis cyfeillgar a chystadleuol yng Nghynghrair Tenis newydd y Barri a’r Fro, p’un a ydych yn aelod o glwb tenis neu beidio.


Mae ar agor i ddynion a menywod 18 oed a hŷn ac mae ar gyfer chwaraewyr o bob safon. Mae chwaraewyr yn cael eu trefnu i grwpiau o chwe i wyth o bobl sydd o safon debyg a gallant drefnu eu gemau eu hunain ar amseroedd cyfleus yn ystod rownd o wyth wythnos.  Y gost mynediad ar gyfer pob rownd yw £15 ac mae gan bob chwaraewr bum neu saith gêm i’w chwarae fesul rownd.  Gall chwaraewyr ddefnyddio unrhyw gwrt cyhoeddus sy’n gyfleus iddynt. Gan nad oes angen poeni am aelodaeth flynyddol, mae’n ffordd fforddiadwy o chwarae tennis cyfeillgar a chystadleuol.  

 

Ar ôl y gêm, mae chwaraewyr yn cyflwyno canlyniadau ar-lein neu drwy ddefnyddio eu ffonau a gallant weld canlyniadau a sylwebaethau’r gemau eraill yn eu grwpiau.  Mae gwobrau i’r enillwyr ym mhob grŵp ac mae chwaraewyr sy’n cwblhau tair gêm erbyn hanner ffordd trwy’r rownd yn cael pelau tennis am ddim.  

 

Os nad ydych yn aelod o glwb tenis, gall fod yn anodd cystadlu ar lefel leol anffurfiol neu hyd yn oed ddod o hyd i bobl eraill i chwarae gyda nhw.


Mae’r cynghrair newydd yn ganlyniad i bartneriaeth rhwng Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae ac Adran Parciau Cyngor Bro Morgannwg, Tenis Cymru a’r Cynghreiriau Tenis Lleol, arweinydd y strwythur cynghreiriau. Mae clybiau tenis lleol hefyd wedi cael y cyfle i hyrwyddo’r gynghrair.

 
Dywedodd  Sally Kinnes, cyd-sylfaenydd y Cynghreiriau Tenis Lleol “Rydym yn falch o gynnal cynghrair newydd yn y Barri a’r Fro.  Mae tennis yn un o'r chwaraeon mwyaf iachus rydych yn gallu eu chwarae ac mae'r gynghrair yn gyfle gwych i gadw'n heini a gwneud ffrindiau tenis newydd.  Mae ein chwaraewyr yn mwynhau hyblygrwydd chwarae gemau pan fo’n gyfleus iddyn nhw ond hefyd yn cael gêm agos pan font yn chwarae.”

 
Mae rownd gyntaf Cynghrair Tenis y Barri a’r Fro o ddydd Iau 22 Medi tan ddydd Mercher 16 Tachwedd.  Gallwch gofrestru ar gyfer y cynghrair ar-lein trwy fynd i www.localtennisleagues.com/barry.  Rhaid cofrestru erbyn dydd Llun 19 Medi.  I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch info+barry@localtennisleagues.com.

 
Am ragor o wybodaeth am gyfleoedd clwb tenis sydd ym Mro Morgannwg cysylltwch â’r Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae ar 01446 704793.