Top

Brig

Seremoni deyrnged i'r llynges fasnachol gan Gyngor Bro Morgannwg

 


23 Awst 2016

 

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn cynnal seremoni i anrhydeddu aelodau o’r Llynges Fasnachol. Cynhelir y seremoni am 11:00am, ddydd Gwener 2 Medi wrth gofgolofn y Llynges Fasnachol yn y Ganolfan Ddinesig a bydd yn cofio ac yn deyrnged i holl forwyr y gorffennol a heddiw.


Bydd y Fro’n chwifio’r Lluman Coch ar ddiwrnod y Llynges Fasnachol er mwyn coffau ac anrhydeddu’r morwyr masnachol dewr a wnaeth yr aberth eithaf, ac yn arbennig y rhai a fu’n gwasanaethu yn y ddau ryfel byd ac yn y rhyfeloedd ers hynny.


Ers 2000 a’r diwrnod Llynges Fasnachol cyntaf, mae’r Fro wedi gweithio gyda Chymdeithas y Llynges Fasnachol yng Nghymru i anrhydeddu’r gwŷr a’r merched a fu’n gwasanaethu ar y môr dros Brydain yn ystod y ddau Ryfel Byd ac i ddathlu gwaith morwyr heddiw sy’n gyfrifol am 95% o fewnforion y DU, yn cynnwys hanner y bwyd rydym yn ei fwyta.


Eleni, mae Seafarers UK wedi ymgyrchu dros gael y Lluman Coch – baner swyddogol  Llynges Fasnachol y DU – yn chwifio ar adeiladau cyhoeddus a pholion baner amlwg yn y DU. Rydym wedi gwahodd cynghorau plwyf, tref, cymuned, dinas a bwrdeistref i gymryd rhan, yn ogystal ag awdurdodau lleol haenau uwch a llywodraethau. Bydd Cyngor Tref y Barri, fel Cyngor Bro Morgannwg, yn dangos ei gefnogaeth trwy chwifio'r Lluman Coch yn y Neuadd Goffa.


Crëwyd Cofeb y Llynges Fasnachol yn y Barri ym 1996 er mwyn coffáu morwyr masnachol y Barri a Bro Morgannwg a fu farw yn ystod y Rhyfeloedd Byd Cyntaf ac Ail. Mae’r Gofeb Angor yn ochr yr hen ddociau yn deyrnged i’r holl forwyr; hwyliodd llawer o’r porthladd ond ni ddaethant yn ôl. Bydd y deyrnged i’r Llynges Fasnachol a gynhelir ar 2 Medi yn anrhydeddu’r rhai na ddaeth yn ôl. Mae croeso i holl aelodau’r cyhoedd ddod i ddangos parch i’r morwyr meirwon ar ddiwrnod y deyrnged.


Am ragor o wybodaeth am y diwrnod, cysylltwch â Mark Petherick ar 01446 709853, neu e-bostiwch MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk.