Top

Brig

Diwrnod o hwyl chwaraeon a chwarae i'r teulu

 

16 Awst 2016

 

Fe wnaeth dros 500 o bobl fwynhau ystod o weithgareddau chwaraeon a chwarae yn Niwrnod o Hwyl Chwaraeon a Chwarae i’r Teulu Cyngor Bro Morgannwg a gynhaliwyd ar King Square a Central Park.


Awards at Family Fun Day

Yn ystod y digwyddiad rhad ac am ddim, roedd plant, pobl ifanc a theuluoedd yn gallu rhoi cynnig ar amryw gampau a gweithgareddau oedd yn cael eu cynnig gan gynnwys athletau, tennis bwrdd, pêl fasged, pêl foli, golff, sgiliau pêl-droed a thennis.  Roedden nhw hefyd yn gallu rhoi cynnig ar Fadminton gyda hyfforddwyr Badminton Cymru a rhoi cynnig ar y wal sboncen, dan arolygaeth hyfforddwr Sboncen Cymru.  Roedd nifer o weithgareddau hefyd dan arolygaeth gweithwyr chwarae Bro Morgannwg oedd yn cynnwys gwneud bathodynnau, modelu clai, gemau awyr agored enfawr, chwarae bydoedd bach a blwch tynnu ffotograffau cartref ar gyfer pobl oedd yn gallu tynnu eu hun-luniau eu hunain. 


Roedd cychwyn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd hefyd yn anogaeth bellach i blant gymryd rhan yn y gweithgareddau chwaraeon a chwarae.  Fe dderbynion nhw sticer am bob gweithgaredd iddyn nhw ei flasu ac wedi iddyn nhw gasglu 5, roedden nhw’n gallu hawlio eu medal a thystysgrif i ddathlu eu bod wedi cymryd rhan.  Roedd y plant wrth eu boddau ac yn falch o dderbyn eu medalau cyrhaeddiad.

 
Fe dderbyniodd pawb a gymerodd ran hefyd Cyfarwyddiadur Clybiau Chwaraeon wedi ei  greu gan y Tîm Datblygu Chwarae a Chwaraeon, yn tynnu sylw at yr ystod o gyfleoedd chwaraeon sydd ar gael ledled y Fro.  Gyda’r Gemau Olympaidd yn mynd rhagddynt a’r Gemau Paralympaidd ar fin dechrau, gobeithir y bydd mwy o bobl o’r Fro yn cael eu hysbrydoli i  ymuno â chlwb lleol, sy’n cynnig cyfleoedd mewn dros 30 o gampau Olympaidd a Pharalympaidd gan gynnwys boccia, saethyddiaeth, nofio, badminton, bocsio, gymnasteg, (rythmig ac artistig), hoci, jiwdo, rygbi, a thennis bwrdd.

 
I gael mwy o wybodaeth ynghylch y cyfleoedd chwaraeon neu chwarae sydd ar gael ym Mro Morgannwg, ewch i www.valeofglamorgan.gov.uk/sportsandplay,  cysylltwch â’r Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae ar 01446 704793, neu e-bostiwch KJDavies@valeofglamorgan.gov.uk.