Top

Brig

Myfyrwyr ledled Bro Morgannwg yn parhau i ennill y graddau gorau erioed

 

26 Awst 2016

 

Mae 25.6% o’r myfyrwyr a safodd arholiadau TGAU CBAC wedi ennill y graddau uchaf posibl sef A/A*,  sy’n uwch na’r ffigwr o 24.7% y llynedd. Maent hefyd wedi parhau i fod yn uwch na chyfartaledd Cymru o 19.4%.

 

Mae 72.7% o fyfyrwyr wedi ennill graddau A*-C, sy’n 6% yn uwch na chyfartaledd Cymru o 66.6%. Mae 99% o’r holl ddisgyblion sydd wedi sefyll arholiadau CBAC eleni wedi ennill graddau A*-E.


Mae’r canlyniadau o’r holl fyrddau arholi hefyd yn dangos bod myfyrwyr ledled y Fro yn parhau i wella gyda 66.6% ohonynt yn ennill graddau A*-C, o’i gymharu â 64.9% yn 2015.


Cafodd nifer o ysgolion y Fro eu canlyniadau gorau erioed gan gynnwys Ysgol Uwchradd St Cyres y mae 70% o’i myfyrwyr wedi ennill o leiaf 5 TGAU graddau A*-C gan gynnwys yn Saesneg a Mathemateg, sy'n dangos datblygiad cryf gyda chynnydd o dros 11% o’i gymharu â 2015. 


Yn ogystal mae 62% o fyfyrwyr Ysgol Uwchradd y Barri wedi ennill y graddau hyn, sydd wedi cynyddu 12% o’r llynedd.


Roedd cynnydd yng nghyflawniadau myfyrwyr Ysgol St Richard Gwyn hefyd, cynnydd o 10% i 66%.


Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Mae’r canlyniadau hyn profi bod ysgolion Bro Morgannwg yn llwyddo. Rydym wedi gweld blwyddyn arall o ganlyniadau gwell ar ôl i ddisgyblion sefyll arholiadau TGAU, gyda chyfradd pasio sy’n uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol. Cafwyd rhai canlyniadau rhagorol yn Ysgol Uwchradd y Barri ac Ysgol Uwchradd St Cyres ym Mhenarth. Hoffwn longyfarch yr holl bobl ifanc sydd wedi casglu eu canlyniadau heddiw ynghyd â staff yr ysgolion sydd wedi bod yn gweithio’n galed i wneud hyn yn bosibl. Dymunaf bob hwyl iddyn nhw yn y dyfodol.”