Top

Brig

Cyflwynydd teledu yn dathlu llwyddiant Baner Werdd y Fro

 

01 Awst 2016

 

Gwnaeth Dr Rhys Jones (Rhys Jones Wildlife Patrol), personoliaeth teledu ac amgylcheddwr ymuno â Maer Bro Morgannwg ac Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg i ddathlu llwyddiant diweddaraf y sir yng ngwobrwyon Baner Werdd Cadwch Cymru’n Daclus.  

 

Rhys Jones raises the Green Flag at Barry IslandUnwaith eto, cydnabuwyd ymrwymiad Cyngor Bro Morgannwg i sicrhau bod mannau glân, gwyrdd ar gael yn y sir gan drafod saith o barciau yn y Barri a Phenarth.

 
Yr wythnos ddiwethaf, daeth Promenâd Ynys y Barri y man gwyrdd diweddaraf ym Mro Morgannwg i gael ei nodi yn un o’r goreuon yn y wlad, ac felly roedd yn lleoliad perffaith i gynnal y dathliadau.

 
Dywedodd y Cyng. Gwyn John, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweladwy a Hamdden: “Unwaith eto, mae ein tîm parciau ardderchog wedi mynd y tu hwnt i’w gallu!

 
“Mae saith baner werdd yn llwyddiant ardderchog, ac mae'n grêt gweld cymaint o bobl yn rhoi o'u hamser i ddod i ddiolch i'r tîm sy'n cadw ein mannau gwyrdd yn edrych yn ffantastig drwy gydol y flwyddyn."


Rhaid i barciau a mannau gwyrdd fodloni wyth maen prawf cyn cael eu dyfarnu â Baner Werdd.  Mae’r meini prawf yn trafod cynnwys y gymuned, cynaliadwyedd, gwaith rheoli, cadwraeth a threftadaeth.


Lleoliadau Baner Werdd eraill Bro Morgannwg yw Parc Belle Vue Penarth, sef y lleoliad cyntaf yn y Fro i ennill Baner Werdd ddeuddeng mlynedd yn ôl.  Mae gan Barc Fictoria’r Barri Faner Werdd ers 8 mlynedd.  Mae gan Barc Romilly, Y Parc Canolog a Pharc Alexandra/Gerddi Windsor Faner ers 3 blynedd, a Gerddi’r Cnap ers dwy flynedd.