Top

Brig

Celf ddylunio yn yr oriel gelf ganolog dros yr haf

 

16 Awst 2016 

 

Mae’r Oriel Gelf Ganolog yn cynnal ‘Celf Ddylunio’ sef arddangosfa a ysgogwyd gan Roald Dahl. Ar ôl derbyn caniatâd hael asiantau Syr Quentin Blake a Dahl, mae’r arddangosfa yn cynnwys printiau o ddarluniadau Blake y gellir eu gweld yn llyfrau plant poblogaidd Roald Dahl.  Mae llawer i’w weld ac i'ch ysgogi yn y byd hyfryd hwn sy’n llawn dychymyg a dirgelwch!

  
New Art Central LogoGalwch heibio i dynnu hunlun yn y 'Gadair Enfawr', ewch i ymweld â'r 'Cornel Gwrachod', gwneud nodyn o'ch breuddwydion, arogli'r siocled a mwynhau dathlu canmlwyddiant un o’r awduron llyfrau plant enwocaf.


Gadewch i ni eich tywys ar daith fydd yn ennyn eich diddordeb, ymwelwch â’r arddangosfa a thra rydych yma ymunwch â’r 'Her Ddarllen' yn Llyfrgell Sirol Y Barri neu yn eich llyfrgell leol a darllenwch chwe llyfr dros yr haf i gael tystysgrif a gwobrwyon eraill ond sicrhewch eich bod yn ymweld â'r oriel a neidiwch i diroedd hudol, blasus a hyfrydwch anhygoel arall!


Wedi ei churadu gan Tracey Harding, Swyddog Datblygu Celf a Rheolwr yr Oriel, a Nicola Tucker, Artist ac Athrawes, bydd yr arddangosfa hon ar agor tan ddiwedd mis Medi.  Ar agor 10am-4pm. Mae mynediad am ddim.

 
Hoffai Gwasanaeth Datblygu’r Celfyddydau Bro Morgannwg ddiolch i Asiantaethau Quentin Blake a Roald Dahl, Ysbyty Llandochau, Dr Bobs Balloons, Llyfrgell Y Barri, Ysgol Tregatwg, Gwerthwr Blodau Zoe O’Shea a phawb sydd ynghlwm wrth helpu i greu’r arddangosfa hon. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.bromorgannwg.gov.uk.