Top

Brig

Teithwyr Wedi Gadel, Ond y Gwaith Glanhau yn Dechrau

 

10 Awst 2016

 

Yn dilyn camau gweithredu cadarn gan Gyngor Bro Morgannwg, mae’r teithwyr oedd wedi meddiannu Stalling Down, Y Bont-faen bellach wedi gadael y safle.

 

Yn fan poblogaidd i gerddwyr sy’n cael ei ddefnyddio’n rheolaidd gael drigolion lleol ac ymwelwyr drwy gydol y flwyddyn, aeth y Cyngor ati ar unwaith i ddatrys y sefyllfa.

 
Mae’r rhaid dilyn proses gyfreithiol lem cyn y gellir gwneud i deithwyr sy'n meddiannu ardal adael safle.  Cadarnhaodd asesiad llesiant cychwynnol nad oedd unrhyw broblemau iechyd a lles yn effeithio ar y teithwyr, a alluogodd y Cyngor i ddweud wrth y grŵp y byddai'n rhaid iddynt adael y safle erbyn dyddiad penodol.


Gadawodd y grŵp o’u gwirfodd cyn y dyddiad a bennwyd gan y Cyngor. Mae swyddogion y Cyngor wrthi’n gweithio i adfer cyflwr yr ardal ar hyn o bryd ac ystyried pa gamau y gellir eu cymryd i atal hyn rhag digwydd eto.