Top

Brig

Pythefnos ar ôl i drefnwyr digwyddiadau wneud cais am grant gan gyngor Bro Morgannwg

 

15 Awst 2016 

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cynnig cefnogaeth ariannol i drefnwyr digwyddiadau lleol sy’n cyflwyno digwyddiadau unigryw a diddorol, ynghyd â’r cyfle i gynnal eu digwyddiad ar Bromenâd Dwyreiniol Ynys y Barri a adnewyddwyd yn ddiweddar… ond i'r rhai ohonoch sydd â diddordeb, dim ond pythefnos sydd ar ôl i wneud cais.

  
Isle of Fire PromenadeMae'r Cyngor wedi cefnogi llawer o ddigwyddiadau llwyddiannus ar lan y môr yn y gorffennol, megis Fiesta Tân Gwyllt Ynys y Barri, Gŵyl Straeon y Tu Hwnt i'r Ffin, Gŵyl Haf Penarth a Sioe Bro Morgannwg. Erbyn hyn, mae’r awdurdod lleol eisiau ehangu’r cynnig i 2016, wrth helpu digwyddiadau annibynnol i sefydlu a thyfu.

 
Mae gan y Cyngor gynllun grantiau sydd ar gael, y gall trefnwyr digwyddiadau gyflwyno  cais am gyllid o hyd at £1000 iddo. Dylai trefnwyr sydd eisiau gwneud cais am gyllid ar gyfer digwyddiadau cyn diwedd mis Mawrth 2017 gysylltu â Thîm Digwyddiadau Cyngor Bro Morgannwg dros e-bost at sejones@valeofglamorgan.gov.uk.  Bydd angen i drefnwyr ddangos bod eu digwyddiad yn bodloni nifer o feini prawf er mwyn bod yn gymwys i gael cyllid.


Hanner dydd, ddydd Mercher 31 Awst 2016 yw'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i gael cyllid digwyddiadau.