Top

Brig

Tîm cefn gwlad y Fro yn chwilio am wirfoddolwyr

 

30 Awst 2016

 

Mae gwasanaeth Cefn Gwlad y Fro wedi bod yn chwilio am bobl sydd â diddordeb yn y gwaith o gynnal harddwch naturiol Bro Morgannwg, gan gynnwys ymweld â lleoliadau megis Parc Dwnrhefn, Parc Gwledig Cosmeston ac Aberogwr.

 Lloyds volunteers 26 July 2016 2016-07-26 023

 

Yn fwyaf diweddar, daeth y tîm Cefn gwlad ynghyd ym maes Parcio Portabello yn Aberogwr, cyn cynnal sesiwn codi sbwriel cyhoeddus wrth aber yr afon Ogwr.


Nawr, mae angen mwy o wirfoddolwyr. Mae'r tîm yn awyddus iawn cael cymorth i reoli’r gerddi â muriau o’u cwmpas fel gerddi Dwnrhefn (Southerndown) y mae grŵp o wirfoddolwyr o Lloyds Bank wedi helpu i’w cadw yn daclus yn ddiweddar. Aeth y tîm hefyd i leoliadau fel Pentref Canoloesol Cosmeston, Porthceri a chabanau traeth Ynys y Barri gyda’r gobaith o hyrwyddo’r diwrnodau gwirfoddoli a chroesawu cwestiynau gan drigolion ynglŷn â sut y gall pobl gymryd rhan yng ngwaith y tîm.


Mae tîm Cefn Gwlad ac Amgylchedd Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio ar amrywiaeth eang o dasgau, gan gynnwys rheoli a chynnal a chadw Hawliau Tramwy Cyhoeddus, gwarchod Arfordir Treftadaeth Morgannwg, a rheoli amgylchedd y Fro. Mae’r prif leoliadau y mae’r tîm yn gofalu amdanynt yn cynnwys Parc Gwledig a Phentref Canoloesol Llynnoedd Cosmeston, Parc Gwledig Porthceri ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg. I gofrestru fel gwirfoddolwr, ac i wybod mwy, e-bostiwch: countrysidevolunteer@valeofglamorgan.gov.uk