Top

Brig

Angen gwirfoddolwyr ar gyfer sesiynau rhedeg Penarth

 

24 Awst 2016

 

Mae tîm Datblygu Chwarae/Campau Cyngor Bro Morgannwg wedi dechrau chwilio am wirfoddolwyr a fyddai â diddordeb mewn arwain a chynorthwyo sesiynau rhedeg ar gyfer plant yn eu harddegau ym Mhenarth.


Mae’r Tîm Datblygu Campau a Chwarae, y mae ei nodau yn cynnwys cynyddu nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn cyfleoedd campau a chwarae i wella eu hiechyd a lles, yn aml yn cyfeirio at yr Arolwg Campau Ysgolion Cenedlaethol am syniadau ynghylch eu menter nesaf. Dangosodd arolwg 2015 mai’r gweithgaredd yr hoffai merched yn eu harddegau ei wneud fwyaf yw rhedeg.


O ganlyniad, mae Tîm Datblygu Campau a Chwarae y Fro bellach yn ceisio creu grŵp rhedeg cymdeithasol ym Mhenarth gyda help Rhedeg i Ferched Penarth. 


Os hoffech chi helpu i drefnu’r sesiynau rhedeg ar gyfer merched yn eu harddegau, ffoniwch y tîm Datblygu Campau a Chwarae ar 07929360937, neu e-bostiwch slwilkinson@valeofglamorgan.gov.uk.

 
Mae meddu ar gymhwyster arwain yn ddymunol ond nid yw'n angenrheidiol oherwydd y gellir rhoi hyfforddiant.