Top

Brig

Digwyddiad Codi Arian Maer yr Ifanc

 
02 Awst 2016

 

Yn ddiweddar, fe helpodd Maer yr Ifanc Bro Morgannwg, Daniel Marshall, i godi arian ar gyfer Fforwm Ieuenctid y Fro drwy gynnal sesiwn pacio bagiau yn Asda, y Barri.

 

Vale Youth Forum Fundraising Event

 

Mae Fforwm Ieuenctid y Fro yn elusen gofrestredig sy’n cynorthwyo pobl ifanc i leisio’u pryderon ar faterion sy’n effeithio arnyn nhw a’u cymuned leol.

 
Mynychwyd a chefnogwyd y digwyddiad codi arian gan aelodau o Gabinet Ieuenctid Bro Morgannwg a Fforwm Ieuenctid y Fro, gan ymroi i’r ysbryd cymunedol a phacio bagiau trigolion lleol.

 
Bu’r diwrnod yn llwyddiant mawr, a chodwyd dros £300 i Fforwm Ieuenctid y Fro. Cyflwynwyd yr arian a godwyd gan Faer yr Ifanc i Gadeirydd Fforwm Ieuenctid y Fro, Erin Jennings.

  
Dywedodd Arweinydd y Cyngor,  y Cyng. Neil Moore, am y Cabinet Ieuenctid a’r Fforwm:  “Mae’n wych gweld cymaint o aelodau ifanc ein sir yn ymgysylltu â’n cymunedau, ac yn lleisio eu barn ar faterion sy’n effeithio arnyn nhw a’r bobl maen nhw’n eu cynrychioli. Rwy’n gredwr cryf yn ein Cabinet Ieuenctid ac mae’r digwyddiad codi arian hwn unwaith eto’n tanlinellu eu hymroddiad i greu newid cadarnhaol ar gyfer pobl ifanc ein sir.”


Bydd yr arian yn mynd at gynorthwyo gyda hysbysebu a hyrwyddo yn y gymuned leol, fydd yn annog mwy o bobl ifanc i ymuno â’r fforwm a chynrychioli pobl ifanc yn eu cymunedau lleol.  Os hoffech fwy o wybodaeth neu os carech chi gymryd rhan, e-bostiwch: valeyouthforum@hotmail.co.uk.