Top

Brig

Grŵp cymunedol yn cymryd awenau llyfrgell Sain Tathan

05 Rhagfyr 2016

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi trosglwyddo llyfrgell Sain Tathan a’r gwaith o redeg gwasanaethau llyfrgell ar gyfer y pentref i Hyb Cymunedol a Llyfrgell Sain Tathan (SACHaL), Sefydliad Elusennol Corfforedig lleol sydd wedi’i sefydlu gan drigolion Sain Tathan.

 

Bydd SACHaL yn parhau i gynnig gwasanaethau llyfrgell a gwybodaeth i aelodau'r llyfrgell, a gweithgareddau cymdeithasol, cyfleoedd dysgu a chymorth arall y mae'r gymuned ehangach eu hangen yn fawr.

 

Dywedodd y Cadeirydd Graham Mallaghan: "Rydym wedi bod yn paratoi at y diwrnod hwn ers talwm, ond mae gwasanaeth llyfrgell ein cymuned bellach wedi'i sicrhau ar gyfer y dyfodol. Rydym hefyd yn gobeithio sefydlu mwy o weithgareddau sydd ar gael i bawb - gan ddatblygu ein gwasanaethau'n barhaus mewn cydweithrediad â phobl ein pentref a'r ward".

 

Aeth y Cyng. Derek Willmot o Gyngor Cymuned Sain Tathan ymlaen i ddweud: “Mae’r cyngor cymuned yn croesawu’r fenter diddorol a newydd hon a bydd yn gweithio’n galed gyda SACHaL i greu hyb cymunedol a llyfrgell bywiog ar gyfer ein trigolion".

 

Yn ogystal, croesawodd Rheolwr Dysgu Cymunedol a Diwylliant Cyngor Bro Morgannwg, Phil Southard, y trosglwyddiad ac ailadroddodd sefyllfa’r cyngor ar adeg y trosglwyddo: “Dyma gam cadarnhaol gan aelodau o’r gymuned, a dylid eu canmol am gymryd awenau eu llyfrgell. Bydd y cyngor yn gwneud popeth y gall i gefnogi’r grŵp –gan ei helpu i ddod yn gynaliadwy, ac i ffynnu”.

 

Cynhelir rhaglen o ddigwyddiadau lansio ar gyfer SACHaL wedi’i chreu i hybu’r fenter newydd ac i ddenu gwirfoddolwyr i helpu i redeg y cyfleuster yn y Flwyddyn Newydd. Yn y cyfamser dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno â’r grŵp gysylltu â’r Cydlynydd Gwirfoddolwyr Alison Haden trwy e-bostio stathanlibrary@gmail.com