Top

Brig

Cyngor Bro Morgannwg a Llywodraeth Cymru yn cwrdd i drafod materion traffig Dinas Powys

Rhagfyr 14 2016

BU i Swyddogion Cyngor Bro Morgannwg gwrdd â chydweithwyr o Lywodraeth Cymru yr wythnos hon i drafod materion traffig sy’n effeithio ar ardal Dinas Powys.


Dyma ddatganiad ar y cyd a gyhoeddwyd gan y ddau barti ar ôl y trafodaethau: “Bu i swyddogion y Cyngor gwrdd â swyddogion Llywodraeth Cymru ddydd Llun, 12 Rhagfyr 2016 i drafod rhwydwaith traffig Dinas Powys.  Eglurodd Swyddogion y Cyngor yr hoffent ymgymryd ag archwiliad i ganfod y materion traffig a’r cyfleoedd sydd yn Ninas Powys, a chytunodd swyddogion Llywodraeth Cymru i ystyried cyflwyno cais am arian i'r Ysgrifennydd Cabinet.  Bydd yr astudiaeth hon yn adeiladu ar y polisïau a’r cynigion sydd yng Nghynllun Datblygu Lleol y Cyngor.  Nid ydym wedi cytuno ar amserlen na swm ariannu pendant yr Astudiaeth hon eto.”