Top

Brig

Gŵyl bêl-droed yn denu torf

 


07 Rhagfyr 2016DAETH mwy o ysgolion nag erioed i ŵyl bêl-droed flynyddol Cyngor Bro Morgannwg eleni, a redwyd mewn partneriaeth â Thîm Merched Barry Town United.

 Record number attend football festival

 

Daeth mwy na 120 o ferched rhwng 6 a 15 oed i’r digwyddiad, a gynhaliwyd yn Ysgol St Cyres.


Nid oedd unrhyw fedalau na gwobrau i’w hennill oherwydd roedd y pwyslais ar fwynhau a datblygu’r chwaraewyr.


Cynhaliwyd yr ŵyl gan Dîm Datblygu Chwaraeon Bro Morgannwg ochr yn ochr â Thîm Merched Barry Town United. 


Dywedodd Rachel Shepherd, Cydlynydd Pobl Ifanc Gweithgar Cyngor Bro Morgannwg: “Mae’n wych gweld cynifer o ferched yn mwynhau chwarae pêl-droed ym Mro Morgannwg. Rydyn ni wedi gweld cynnydd cyson yn nifer y merched sy’n chwarae pêl-droed yn eu hysgolion a’u cymunedau dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Pob clod i Dîm Merched Barry Town United am eu hymrwymiad i ddatblygu’r gêm yn yr ardal, ynghyd â chlybiau eraill yn y Fro sy'n cynnig cyfleoedd i ferched yn unig a chyfleoedd i’r ddau ryw yn y gamp." 


I gael gwybodaeth am glybiau pêl-droed eraill yn y Fro, cysylltwch â Rachel Shepherd, sy’n gweithio i helpu pobl ifanc i fod yn fwy gweithgar, ar 01446 704795 neu drwy e-bostio rlshepherd@valeofglamorgan.gov.uk.  


I ddysgu mwy am Dîm Merched Barry Town United, cysylltwch â Luke Williams ar 07772022435.