Top

Brig

Dyma gyflwyno hyfforddwyr y dyfodol Bro Morgannwg . . . 

 


12 Rhagfyr 2016

 

MAE grŵp o hyfforddwyr ifanc o Fro Morgannwg wedi dechrau eu taith hyfforddi drwy ymuno â chynllun Hyfforddwyr y Dyfodol y Cyngor.

 Vale's Sports team joined by new coaches of the future

 

Daeth y grŵp ynghyd yn Swyddfeydd Dinesig Y Barri ar gyfer lansiad y cynllun, ac roedd Brett Morse, y taflwr disgen rhyngwladol yno i drafod yr effaith sylweddol y mae hyfforddwyr wedi ei gael ar ei yrfa hyd yn hyn. 


Mae’r hyfforddwyr ifanc, sydd wedi eu dewis o wahanol ardaloedd o Fro Morgannwg, yn cynrychioli ystod eang o chwaraeon ac maen nhw eisoes wedi dechrau eu hyfforddiant drwy ymgymryd â’r cyrsiau Arweinwyr Chwaraeon Cymunedol Lefel 2 a chymorth cyntaf.


Dros yr ychydig fisoedd nesaf byddant yn ymgymryd â’r gwobrwyon hyfforddi Corff Llywodraethu Cenedlaethol er mwyn iddynt gael y sgiliau sydd eu hangen i gynnig mwy o chwaraeon i fwy o bobl ifanc.  Mae’r hyfforddwyr ifanc eisoes yn defnyddio eu sgiliau, gyda’r nod o helpu mwy o bobl ifanc i ddod yn fwy actif drwy wirfoddoli mewn clybiau lleol drwy gydol y Fro.  


Rhaglen etifeddiaeth Olympaidd yw’r cynllun Hyfforddwyr y Dyfodol sydd â’r nod o helpu i ‘ysbrydoli cenhedlaeth’ o gyfranogwyr a hyfforddwyr mewn chwaraeon lleol. 


Mae’r rhaglen hefyd yn amlygu ymrwymiad Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae Cyngor Bro Morgannwg i ddatblygu gweithlu sgilgar ac angerddol.

  
Dyluniwyd y cynllun i roi’r cyfle i bobl ifanc ddatblygu eu diddordeb mewn arwain chwaraeon a hyfforddi ac yn cynnig rhaglen strwythuredig o gyfleoedd hyfforddi, ochr yn ochr â chyfleoedd hyfforddi.  


Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth am y cynllun cysylltwch â Rachel Shepherd, a’r tîm Chwaraeon a Chwarae Cyngor Bro Morgannwg ar 07730 749485. Gallwch hefyd ddilyn y tîm ar Twitter @Valesportsplay ac ar Facebook @Valesportsplay.