Top

Brig

Gwella llwybr arfordir Llanilltud Fawr 

06 Rhagfyr 2016

 

Bu’r Cynghorydd Gwyn John, cyd-weithwyr Cyngor y Fro a chynrychiolydd o Cyfoeth Naturiol Cymru yn Llanilltud Fawr yr wythnos hon i gymeradwyo cwblhau gwaith i uwchraddio adran ddiweddaraf Llwybr Arfordir Cymru.

 

Cwblhawyd gwaith ar y llwybr yn Dimhole, i’r gorllewin o Draeth Llanilltud Fawr, ym mis Hydref yn dilyn buddsoddiad o £33,500. Mae’r llwybr, a oedd yn anesmwyth ac ar hyd ymyl clogwyn uchel yn flaenorol, wedi’i symud yn ôl i bellter diogel o'r ymyl ac mae ei arwyneb wedi'i wella'n fawr.

 

Dywedodd y Cyng. John: “Gyda rhywfaint o arfordir gorau'r genedl yma yn y Fro, mae'r Cyngor yn benderfynol o alluogi mwy o bobl i'w brofi.

 

 “Bydd y llwybr a’r arwyneb newydd yn galluogi mwy o bobl nag erioed i gael mynediad at yr adran hon o lwybr yr arfordir yn ogystal â galluogi trigolion ac ymwelwyr o bob oedran a phob gallu i gerdded ar hyd un o rannau mwyaf dymunol yr Arfordir Treftadaeth.”

 

Mae Llwybr Arfordir Cymru wedi bod yn boblogaidd gydag ymwelwyr ers iddo agor yn 2012 ac mae Cyngor Bro Morgannwg, Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth i’w wella a'i gynnal.