Top

Brig

Cynllun gwarchod cymdogaeth yn cydweithio gyda Vale of Glamorgan Fire and Security Ltd

 

22 Rhagfyr 2016

 

Amlygwyd y rôl sylweddol a chwaraeir gan gynlluniau Gwarchod Cymdogaeth ar draws Bro Morgannwg yn ddiweddar, pan negododd Pwyllgor Cynllun Gwarchod Cymdogaeth y Fro gytundeb gyda Vale of Glamorgan Fire and Security Ltd.

 

Yn dilyn y cytundeb, a lansiad y cynllun yn ffurfiol ar 30 Tachwedd, mae aelodau’r cyhoedd (y rhai sy’n aelodau o Gynllun Gwarchod Cymdogaeth cofrestredig) yn gymwys i gael gostyngiad o 10% wrth ddefnyddio gwasanaeth Vale of Glamorgan Fire and Security Ltd.


Mae Vale of Glamorgan Fire and Security Ltd yn darparu ystod o wasanaethau, gan gynnwys: larymau lladron; teledu cylch cyfyng; larymau tân, larymau mwg a gwres; goleuadau argyfwng; rheoli mynediad ac intercoms; goleuadau diogelwch; gwasanaethu a chynnal a chadw blynyddol. 


Y Cynllun Gwarchod Cymdogaeth yw un o’r mentrau atal troseddau mwyaf a mwyaf llwyddiannus erioed a’r sefydliad gwirfoddol mwyaf yn y wlad. Yn ystadegol, mae’n pedair gwaith llai tebygol y cewch chi eich bwrglera os ydych yn aelod o Gynllun Gwarchod Cymdogaeth.


Os bydd aelodau Cynllun Gwarchod Cymdogaeth y Fro yn dymuno cael mynediad at y gwasanaethau hyn, mae’n rhaid iddynt gysylltu â Vale of Glamorgan Fire and Security Ltd i ofyn iddynt ymgymryd â gwiriad diogelwch yn eu heiddo. 


Dywedodd David Ellis, Cadeirydd y Cynllun Gwarchod Cymdogaeth: Rwy’n falch o’r bartneriaeth hon, a’r gobaith yw y bydd hyn yn rhoi cymhelliant i aelodau presennol aros yn eu cynllun cofrestredig, yn codi ymwybyddiaeth o’r Cynllun Gwarchod Cymdogaeth, a hefyd cynyddu diogelwch cartrefi ar draws Bro Morgannwg.”


Dywedodd Andrew Nash, o Vale of Glamorgan Fire and Security:”Mae’n wych bod yn rhan o atal troseddau fel hyn, ac rwy’n awyddus i weithio gydag aelodau’r gymuned i gynyddu eu diogelwch.”

 
Mae’r Cynllun Gwarchod Cymdogaeth yn dod â chymunedau at ei gilydd er mwyn mynd i’r afael â phroblemau ac yn annog ymdeimlad o sicrwydd ymhlith cymdogion.  Mae gwybod bod pobl yn cadw golwg ar eiddo ei gilydd yn tawelu’r meddwl, yn enwedig ar gyfer y rhai sy’n teimlo eu bod yn agored i niwed.